Vítejte v našem obchodě!

Ochrana soukromí

Pri spracovávaní údajov rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú a snažíme sa robiť aj viac. Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa ochrany a spracovávania vašich údajov.

O nás a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia GDPR je naša spoločnosť Silberman, s.r.o. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Sídlo firmy: Tekovská 5, 821 09, Slovenská republika

IČO: 35 712 708
DIČ: 2020217958
IČ DPH: SK2020217958

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2010 0503

tel: 00421 902 146 957
e-mail: info@forestskis.com

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OR SR-14199/BA, vydal Okresný súd Bratislava I

Údaje, které od vás sbíráme

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

Údaje při objednávání

Při objednání zakázkového zboží od vás požadujeme údaje potřebné k vyřízení objednávky. Povinnými údaji jsou tedy pouze ty, bez kterých vám objednávku neumíme zaslat ani vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, emailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a konkrétně popsaný předmět objednávky.

Novinky a speciální nabídky

Pokud nám dáte souhlas, uchováváme si vaši emailovou adresu i za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách. Když využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přistupujete na naše stránky a co si na nich prohlížíte. Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte na přistupování k našim službám, včetně IP adres, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte, a informace z cookies a podobných nástrojů. Všechny tyto údaje jsou však anonymizovány a dále jejich nijak nezpracováváme.

Používání údajů

Údaje, které jsme o Vás získali, využíváme na následující účely:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vyřízení. Tyto údaje rovněž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku.

Kontaktní údaje

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme pro případ, že reklamujete vyhotovený zboží.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, nebo pokud jste zasílání této komunikace v objednávkovém procesu, případně osobně během ski testu neodmítli, posíláme vám pár krát do roka na email informace o našich novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů víte zrušit tím, že v doručeném emailu kliknete na možnost Odhlásit.

Zlepšení, personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste již nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a její sekcích využíváme anonymizované na analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a dostupnější uživatelům.

Bezpečnost a ochrana práva

Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, jakož i abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání naleznete v části o Cookies.

Právní základy

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů a to:

1 / Plnění smlouvy – v případě objednání zboží nebo účasti na námi zorganizované soutěži.

2 / Souhlas – zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách nebo aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Nemá to však vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

3 / Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.

4 / Náš oprávněný zájem – při zlepšování a zosobnění některých marketingových činnostech, včetně zasílání informací o novinkách na e-mail získaný při objednávkovém procesu nebo osobně na ski testu, pokud jste to neodmítli, nebo v souvislosti s bezpečností a ochranou práv. Nezneužíváme poskytnutý souhlas na zasílání marketingových informací a informujeme jen několik krát do roka. Pokud chcete vědět nějaké bližší informace, pište nám na sem.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci zde popsaných:

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme tehdy, když to od nás požadujete. Zpřístupnění údajů třetím stranám realizujeme v případě kurýrní služby, kterou jste si při objednávce zvolili, případně dohodou. V současnosti spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Federal Express Czech Ltd (FedEx Czech Rep.)

Na Radosti 399, 155 21 PrahaZličín, Česko, IČ: 27139981

zapsaná v Městský soud v Praze, spis 99295 C, www.fedex.cz

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S www.posta.sk

V případech externího zpracování údajů

Vaše osobní údaje mohou dostat k dispozici někteří naši možní dodavatelé, kteří je potencionálně zpracují pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Tito možní partneři jsou:

Google

Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 

MailChimp

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308, USA

Analytické a reklamní služby

Pracujeme také s partnery, kteří nám poskytují analytické, případně reklamní služby. Umožňuje nám to lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, případně umísťují naši reklamu na internetu, kde hodnotí její výkon. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovaly údaje o vaší interakci s našimi službami nebo jinými stránkami. Podrobnější informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v Cookies.

Z právních důvodů a při předcházení škodám

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi třetí osoby, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci případně auditoři.

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU momentálně aktivní nepřenášíme. Někteří partneři, s nimiž při zpracovávání osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy mohou realizovat, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky EU / Swiss Privacy Shield nebo US-EU Privacy Shield a tím poskytují certifikovanou GDPR úroveň ochrany pro vaše osobní údaje. Bližší informace naleznete zejména v části o Cookies, ale rádi vám je poskytneme, když nám napíšete sem.

Ochrana vašich údajů

Pracujeme na tom, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a jiná opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje uchováváme v chráněné databázi na serveru, kde máme vyhrazené místo. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete vědět více o zabezpečení vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím tady.

Jak dlouho uchováváme údaje

Vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky uchováváme během nevyhnutelné doby, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení.

V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaných v kapitolách Používání údajů a sdělování údajů, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

Vaše práva

Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Uplatní vašich práv

Vaše práva si můžete uplatnit zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části O nás a kde nás můžete kontaktovat. Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Když nám uvedené údaje neposkytnete, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět. Tyto informace od vás požadujeme, abychom si mohli ověřit vaši totožnost a neposkytly tím pádem Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat. Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo tak, že nás budete kontaktovat a informovat o požadovaných změnách.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jiného vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte také právo požádat nás o dočasné omezení zpracování, a to jestliže:

a. domníváte se, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů

b. zpracovávání Vašich osobních je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování

c. nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků

d. v případě pokud namítáte zpracovávání Vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na omezení zpracování

Máte také právo požádat nás o dočasné omezení zpracování, a to jestliže:

a. domníváte se, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů

b. zpracovávání Vašich osobních je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování

c. nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků

d. v případě pokud namítáte zpracovávání Vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy. Zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo namítat

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu. Vždy máte také právo namítat vůči zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Podávání stížností

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Kontaktní údaje něj najdete zde.

 

 

Cookies

Funkční a technické cookies zajišťují řádné fungování naší webstránky. Jejich použití je nezbytné, proto si od vás neptáme souhlas k jejich uložení a přístup k nim.

Analytické cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, na zjišťování, jak se po naší stránce orientujete, abychom ji pak věděli upravit na co nejpříjemnější na používání. Při těchto cookies jsme provedli opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizace na straně našich dodavatelů) a současně jsou provedena opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat využívání cookies, proto od vás neptáme souhlas k jejich používání. Využíváme zde řešení následujících třetích stran:

Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, a na odmítnutí cookies si můžete na instalovat doplněk dostupný zde.

Neváhejte nás kontaktovat

Pokud máte k tomuto dokumentu další otázky, můžete se informovat na info@forestskis.com.

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.